DREPT PENAL

Asistență și reprezentare juridică în faza de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată atât pentru persoane cercetate (suspecți, inculpați) cât și pentru părți civile/vătămate.

Asistenţa și reprezentarea privesc o gama largă de acuzaţii penale, printre care infracţiuni prevăzute de Codul Penal (contra persoanei, contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie și de serviciu, aflate în competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne, contra siguranţei publice, privitoare la regimul rutier), infracțiuni prevăzute de legi speciale – Legea nr.143/2000 privind traficul de droguri, Legea nr. 78/2000 privind faptele de corupție, Legea 86/2006 privind Codul Vamal.

Nu în ultimul rând, avem în vedere şi infracţiunile informatice, prezente din ce in ce mai mult din cauza fenomenului accelerat de digitalizare.

În dreptul procesual penal, apărarea priveşte deopotrivă și persoanele vătămate în urma infracțiunilor, activitatea avocatului având ca scop, în acest caz, tragerea la răspundere penală a inculpatului și recuperarea prejudiciului material sau moral suferit ca urmare a infracţiunii.

DREPT CIVIL

Asistență, consultanță și reprezentare juridică în toate ramurile dreptului civil, litigii între profesioniști, contracte, succesiuni, divorț, partaj, drepturi nepatrimoniale, drept societar.

Activitatea avocatului în domeniul dreptului civil se concretizează în acordarea de consultanță juridică și formularea cererilor în vederea apărării drepturilor de proprietate și a altor drepturi patrimoniale, dar și a drepturilor nepatrimoniale protejate de lege.

Avocatul formulează cereri în fața instanțelor civile pentru protejarea intereselor pecuniare și morale ale clienţilor, în scopul recuperării daunelor civile suferite cu ocazia comiterii unor fapte delictuale.

EXECUTĂRI SILITE

Contestații la executare, asistență și reprezentare în litigii privind executarea.

În domeniul executării silite, avocatul reprezintă clientul în fața executorului judecătoresc și a instanțelor de judecată, în vederea recuperării creanțelor deținute contra debitorilor. Totodată, acesta formulează contestații la executare pentru a anihila o executare silită nelegală sau netemeinică.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii de anulare a proceselor verbale de sancționare a unor fapte contravenționale.

Procesul contravențional este un proces civil și se judecă potrivit regulilor Codului de procedură civilă. Cu toate acestea, se completează cu dispoziții din partea generală a Codului penal, din punct de vedere al cauzelor justificative exoneratoare de răspundere contravențională.

Aparent cauze cu miză nu foarte mare (din cauza numărului mare de plângeri în domeniul rutier, formulate deseori doar pentru obținerea permisului de conducere, pe perioada desfășurării procesului), plângerile contravenţionale pot deveni cauze complexe atunci când este vorba de amenzi aplicate de către anumite organisme specializate ale statului cu atribuții în domeniu.

Servicii

Promite puțin
și fă multe!

O dată cu trecerea timpului şi acumularea de experienţă, am urmărit permanent să ne adaptăm cerinţelor şi nevoilor clienţilor noştri, cu consecinţa dezvoltării serviciilor şi a lărgirii ariei de practică.

Iniţial, ponderea dosarelor penale a fost predominantă, însă, în prezent, am mărit aria de specializare, pe lângă dreptul civil, cu toate ramurile sale, și în domenii, cum ar fi: litigii de muncă, asigurări, drept fiscal, drepturi de autor, drept administrativ, executare silită, drept contravenţional.

Pornind de la motto-ul „Promite puţin şi fă multe!”, probabil că multă lume se întreabă ce înseamnă un avocat bun sau un avocat de succes.

Un avocat bun trebuie, în primul rând, să fie bine pregătit şi dedicat profesiei, iar, în al doilea rând, trebuie să trateze fiecare cauză cu aceeaşi atenţie, indiferent de complexitatea acesteia, întrucât fiecare client consideră că speța sa este cea mai importantă.

Un avocat bun trebuie să stabilească o relaţie de încredere cu clientul său, astfel încât acesta din urmă să aibă convingerea că toate acţiunile întreprinse de avocatul său au avut un singur scop, acela de a-i apăra interesele.

Un avocat bun trebuie să analizeze şi să evalueze obiectiv situaţia, cu identificarea soluţiilor/remediilor juridice, fără să facă aprecieri ,,optimiste”, lipsite de fundament juridic.

Nu în ultimul rând, relația dintre avocat și client trebuie să fie bazată pe confidențialitate, astfel încât acesta din urmă să aibă garanția că toate informațiile furnizate avocatului său nu vor fi divulgate terților.

În final, fiecare client mulţumit va rămâne cu convingerea că a apelat la un avocat bun.

DREPT PENAL

Asistență și reprezentare juridică în faza de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată atât pentru persoane cercetate (suspecți, inculpați) cât și pentru părți civile/vătămate.

Citește mai mult

DREPT CIVIL

Asistență, consultanță și reprezentare juridică în toate ramurile dreptului civil, litigii între profesioniști, contracte, succesiuni, divorț, partaj, drepturi nepatrimoniale, drept societar.

Citește mai mult

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Consultanță și asistență în cauzele de contencios, reprezentare în fața autorităților/instituțiilor publice și în fața instanțelor de judecată, contestarea și anularea deciziilor de impunere.

DREPTUL MUNCII

Consultanță pentru angajatori și angajați, asistență și reprezentare în vederea soluționării litigiilor de muncă.

DREPTUL ASIGURĂRILOR

Consultanță juridică în materia asigurărilor și reasigurărilor, asistență și reprezentare în orice tipuri de litigii privind asigurările.

MALPRAXIS

Asistență juridică în fața Colegiului Medicilor cât și pe durata unui eventual litigiu în fața instanțelor judecătorești.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii de anulare a proceselor verbale de sancționare a unor fapte contravenționale.

Citește mai mult

EXECUTĂRI SILITE

Contestații la executare, asistență și reprezentare în litigii privind executarea.

Citește mai mult

Spune-ne cum te putem ajuta!